از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید.

هزینه تبلیغات در سایت:

پلنA بالای صفحه

10 هزار تومان (31روز)

پلن B پایین پلن A (31روز)

8 هزار تومان

بک لینک:

5 هزارتومان (40روز)

پست ثابت:

8 هزار تومان (همیشگی)

پاپ اپ:

3هزار تا 2 هزار تومان

2هزار تا هزار تومان

درصورت خرید هر یک از پلن ها برای دو ماه یک ماه اضافی ارسال میگردد.

ایمیل:alidan0081@gmail.com

تماس:09032849963

با ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپاس